Hormone tuyến giáp

Hormone tuyến giáp quan trọng với xương khớp như thế nào?

I. Hormone tuyến giáp là gì? Hormone tuyến giáp là một tuyến nội tiết hình móng ngựa, nằm ở trước cổ. Đây là nơi tiết ra Thyroxin (T4) có vai trò điều hòa sự phát triển của các cơ quan, thúc đẩy sự hoạt động, trưởng thành của mọi tế bào. Sự hoạt động của tuyến giáp được điều hòa bởi tuyến yên theo cơ chế: tuyến yên tiết ra chất TSH (Thyroid Stimulating Hormone) nhằm thúc đẩy tuyến giáp tiết

đọc thêm...